Nje. Eksc. Serra Kaleli, veleposlanica Republike Turčije v Sloveniji

Nje. Eksc. Serra Kaleli, veleposlanica Republike Turčije v Sloveniji je 20. marca 2015 obiskala Petra Florjančiča na Bledu.

Zgodba gospoda PF – Trilogija NOVO angleška in nemška verzija

Moje življenje obsega pet generacij in v tem času sem doživel veliko neverjetnih, skoraj
pravljičnih dogodkov. Del mojih zgodb je zapisan v knjigi Skok v Smetano, ki se je v
Sloveniji prodala v 5000 izvodih.
V letih po izdaji te knjige smo napisali še veliko dodatnih zgodb, pridobili pa smo tudi
dodatni slikovni material, s katerim lahko verodostojno dokažemo resničnost dogodkov.
Glede na odziv bralcev in ostalih, ki so bili prisotni na mojih predavanjih, smo se odločili,
da napišemo novo knjigo v obliki trilogije, ki bo tudi bogato slikovno dokumentirana.
Za predstavitev in najavo trilogije smo naredili katalog v angleškem in nemškem jeziku, saj je povpraševanje na teh trgih veliko. Vsaka knjiga bo vsebovala 50 avtentičnih in
dokumentarnih fotografij, mojih nagrad, referenc, modelov in prek 70 doživeto zapisanih
zgodb. Vse informacije v knjigi so preverljive preko pisnega ali slikovnega gradiva in tudi
preko svetovnega spleta.

Vabilo vsem zainteresiranim za financiranje projekta, ki obsega prevod v angleščino in
nemščino ter tiskanje in prodajo knjig.
Vaš
Peter Florjančič

Angleška verzija kataloga

Nemška verzija kataloga